Papers Published by the Faculty

Author(s) & Title Publications Year
Dr.SREEDEVI S
'DHOUD' BATHALTHE MANVIYA SAMBANTHOM KE PAHAJAN KERALA JYOTHI Vl.No. VOL NO. LIII NO. 12 2017
'HATHASE' AATHAMAKATHA MEIM ABHIVAYTH AATHIVASI SAMACH KELIYE INDIA FORWARD Vl.No. VOL. 9 2017
'SAHITHYA SAMEESHA' NIBHANDH SANGRAM KERALA JYOTHI Vl.No. VOL NO. LIII NO.11 2017
'NAYE PARIPRESHA' ALOCHANA KERALA JYOTHI Vl.No. VOL NOL LIII NO. 10 2017
'GAGVARPOOR KA GATHER' UPANIYAS KERALA JYOTHI Vl.No. VOL NO. LIV NO. 02 2017
JALASANKAD KERALA JYOTHI Vl.No. VOL NO LIII NO.2 2016
SAMAKALIN KAVITHA MEIM MANAVA ADHIKAR EV DALITH SANDHARSH BHARATHA PATHRIKA Vl.No. VOL.7 2016
SURENDRA VARMA KEE KAHANIYOM MEIM PRIVARUJ SANDHARSH KERALA JYOTHI Vl.No. VOL NOL LIII NOL9 2016
SAMAKALIN MAHILA LEHAKAN KERALA JYOTHI Vl.No. VOL. LII NO.11 2016
BHUDHIVATH AUR VAIYANTHRIK SWATHANTHRATHA BHARATHA PATHRIKA Vl.No. VOL 7 2016
BHARATHIYA RANGAMACH PAR SHAKESHPEAR KA PRAVABH INDIA FORWARD Vl.No. VOL.8 2016
ANDHERA BHOLTHA KERALA JYOTHI Vl.No. VOL. NO. LIII NO.8 2016
MARIYAYUDE MATHUVIDHU BHARATHA PATHRIKA Vl.No. VOL NO.7 2016
BHOOMANDALEEKARAN KE DOUR MEIM HINDI INDIA FORWARD Vl.No. VOL.8 NOL4 2016
RAJABHASHA HINID" BHARATHIYA KA PAYRY INDIA FORWARD Vl.No. VOL.8 2016
DR. BABU J. DHARA RACHITH KAVIUYA SAGARH AGNIREGA KERALA JYOTHI Vl.No. VOL NOL LIII NO,.7 2016
NAARI SWATHANATRATHA OUR BHUDHIVADH SWAMI VIVEKANANDA ASSOCIATION OF SCIENCE AND HUMANITIES Vl.No. VOL 1 2016
SASHI PRABHA SASTHRI KE KAHANIYOM MEIM NAARI KANNIYAKUMAR ACADEMY OF ARTS AND SCIENCES Vl.No. VOL NO.1 2016
SAMAKALIN KAVITHA MEIN MANAVA ADHIKAR EV DALITH SANDARSH KERALA JYOTHI Vl.No. VOL. NO. LIII NO.4 2016
NAARI THUM EKK PAKSHI HO KERALA JYOTHI Vl.No. VOL NO. LIII NO.5 2016
HINDI UPANISOM MEIM MOOLYA SANGRMAN SAMHALINA HINDI SAHITHYA Vl.No. 0 2016
DR. K.C. AJAYAKUMAR PUSHTAK PARICHAY BHARATHA PATHRIKA Vl.No. VOL.7 NO.10 2016
KABEER KAVIYA MEIM NAARI CHETHANA KERALA JYOTHI Vl.No. VOL NO,. LIII NO.3 2016
MALAYALAM KAVITHA AHIMSA BHARATHA PATHRIKA Vl.No. VOL.6 NO. 4-5 2015
NASHIRA SHARMA KE SAHITHYA MEIM SAMAY KE SAROKAR SWAMI VIVEKANANDA ASSOCIATION OF SCIENCE AND HUMANITIES Vl.No. VO. NO. IV 2015
BHARATHIYA SHISHA MEIM NAVYUGA KE AGRADHOOTH KERALA JYOTHI Vl.No. VOL. LII NO.10 2015
JAGHARAN BHARATHA PATHRIKA Vl.No. VOL.6 2015
NASSIRA SHARMA OUR NAARI KERALA JYOTHI Vl.No. VOL NOL LII NO.7 2015
RAM NAM BHARATHA PATHRIKA Vl.No. VOL. NO.6 2015
GURUSHETHRA KERALA JYOTHI Vl.No. VOL NO. LII NO.4 2015
USHA MAHAJAN KE KAHANIYOM MEIM CHITHIRTH NAARI CHETHANA NAARI SANDHARSH Vl.No. 2015
SCRUTINY OF HUMAN EXPERIENCE SWAMI VIVEKANANDA ASSOCIATION OF SCIENCE AND HUMANITIES Vl.No. VOL. NO. IV 2015
VEDANATHA IN THE NUCLEAR AGE CENTRE FOR VEDANTA STUDIES Vl.No. 0 2015
CHARACTERISTICS OF GANDHIAN EDUCATIONAL PLAN TEACHER, LEARNER AND SOCIETY Vl.No. VOL.12. NO.1 2015
HINDI FILMOM MEIN SANSKRITHIK RSSASWATHAN KERALA JYOTHI Vl.No. VOL. NO. LI NO.11 2015
YOGA AND EDUCATION INDIA FORWARD Vl.No. VOL.7 NO.3-4 2015
NJANA PEED OUR SANKARANKUTTY POTTAKKADU KERALA JYOTHI Vl.No. VOL.LII NO.1 2015
HINDI FILIMOM MEIN SAHITHYA BHODH KERALA JYOTHI Vl.No. VO. NO.LII NO.3 2015
PRINT MEDIA KE NAY BHASHAYEE THEVAR SANGRATHAN Vl.No. KL/TV/(N)109/15-17 2015
AHIMSA KERALA JYOTHI Vl.No. VOL NO.LII NO.2 2015
HIGHER EDUCATION FOR NATIONAL INTEGRATION TEACHER, LEARNER AND SOCIETY Vl.No. VOL. 12 NO.2 2015
CHARACTERISTIC OF GANDHIAN EDUCATIONAL PLAN INSTITUTE OF GANDHIAN THOUGHT RESEARCH AND ACTION Vl.No. 0 2014
SAROJSMIRTHI MEIM SANVETHAMATHAK ANUBHOOTHI SWAMI VIVEKANANDA ASSOCIATION OF SCIENCE AND HUMANITIES Vl.No. VOL NO.1 2014
MASHINI ANUVATH: RASTRIYATHA OUR ANTHRASTRIYATHA KE PATH PAR KANNIYAKUMAR ACADEMY OF ARTS AND SCIENCES Vl.No. VOL. NO.1 2014
USHA MAHACHAN KE KAHANIYOM MEIN CHITHRICH NAARI ASMITHA DEPARTMENT OF HINDI SREE SAMNKARACHARY UNIVERSITY OF SANSKRIT Vl.No. 0 2014
MAPPILAKALAKKALILE THRISHIAMSHNKAL DEPARTMENT OF LINGUISTICS, UNIVERSITY OF KERALA Vl.No. 0 2014
THIRKKUKALILE MATHRUVALASSALLIYAM VAILOPPILLI KAVITHAYIL SWAMI VIVEKANANDA ASSOCIATION OF SCIENCE AND HUMANITIES Vl.No. VOL 1 2014
MAZHINI ANUVATH MEIN VYAKARAN THATHA PTH VYAKKIYA SANGRATHAN Vl.No. KL/TV(N0/109/2012-2014 2014
KALIDAS KEE PARAMBARA SANGRATHAN Vl.No. 0KL/TV(N)/109/2012-2014 2014
PREMCHAND KE UPANIYASOM MEIN SAMACHIKATHA KERALA JYOTHI Vl.No. XLVIII NO.11 2014
HINDI SAMEEKSHA: DR. NAMVAR SINGH KA PRATHEY KERALA JYOTHI Vl.No. LI NO.2 2014
VARTHAMAN NAARI ASMITHA KE GHOCH SUNO SAMITH, SUNO SULABH KE VISHESH SANTHARBH SANGRATHAN Vl.No. 0KL/TV(N)/109/2012-2014 2014
MAZHINI ANUVATH KERALA JYOTHI Vl.No. LI NO5 2014
USHA MAHAJAN KE KAHANIYOM MEIM CHITHIRTH NAARI CHETHANA KERALA JYOTHI Vl.No. LI NO.8 2014
NAYE KAVI: SAMAY OUR SAMACH KE HAVAKI KERALA JYOTHI Vl.No. LI. NO.6 2014
USHA MAHAJAN KE KAHANIYOM MEIM NAARI CHETHANA KERALA JYOTHI Vl.No. LI.NO.9 2014
A SOCIOLINGUISTIC VIEW OF HINDI IN ADMINISTRATION TEACHER, LEARNER AND SOCIETY Vl.No. 11 NO.2 2014
NAYE KAVI: SAMAY OUR SAMACH KE HAVAKI SHODH DHARPAN Vl.No. 2014
DHOKKA BHARATHA PATHRIKA Vl.No. VOL.5 2014
SAROJ SMIRTHI MEIN SAMVETHANATHAMK ANUBHOOTHI SANGRATHAN Vl.No. KL/TV/(N)/109/2012-2014 2014
MAHILA RACHNAKAROM KE KAHANIYOM MWEIN PRATHIPHALITH PRIVAR SE SAMBANTHITH SAMACHIKA SMSTHYAYEM DEPARTMENT OF HINDI CATHOLICATE COLLEGE PATHINAMTHITTA Vl.No. 0 2013
MAHADEVI VARMA KA KAVIYA THATHAVA SANGRATHAN Vl.No. 0KL/TV(N)/109/2012-2014 2013
JAATHEEYA ASMITHA KE AALOCHAK" DR. RAMVILAS SHARMA KERALA JYOTHI Vl.No. 0XLVIII NO.03 2013
RAMACHARITHAMANSAM ME PHATHIK-BHAVAN KERALA JYOTHI Vl.No. 0XLVIII NO.06 2013
KAMALESWAR KEE PATHRAKARITHA OUR SAMSMARAN SAHIRTHYA KANNIYAKUMAR ACADEMY OF ARTS AND SCIENCES Vl.No. VOL 1 2013
MAANAVATHAVATHI AALOCHAK--DR. RAMVILAS SHARMA SANGRATHAN Vl.No. 0KL/TV(N)/109/2012-2014 2013
KAMALESWAR KE UPANISOM "KITHANE PAKISTHAN MEIM PRATHIPHALITH SAMRCHYAVATH SANGRATHAN Vl.No. KL/TV/(N)109/2009-2011 2010
KAMALESWAR KE UPANIAS "KITHANE PAKISTAN" MEIN PRATHIPHALITH PASIYAVATH KERALA JYOTHI Vl.No. 0XLIV NO.6 2010


Syllabus
Department Activities
Papers Published by the Faculty 68Awards and recognition Received by the Faculty -

Seminars/workshop organized by The Department 0

Conferences Attended by the Faculty St. Joseph's College (Autonomous), Tiruchirappalli - 620002 23


Question Bank
e-Material(s)

News Letter
Contact Number
Int.Com. 6397
Ext.tel. 4226397
Copyright © St.Joseph's College, Trichy-02, TamilNadu, India. all rights reserved